پاتوق دختران
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM

Image result for ‫بانوی چادری‬‎


باید بوسه زد برنجابت قدم هایی که برمیداری… ؛


چهرهٔ معصومانه ات زیرنقاب چادر ،


گنج وجودی پنهان کرده پشت چادرت


نجابت صدایت ،صلابت گام هایت، دل رحیمت …


رفتار زهرا گونه ات تماماً ،


بوی عطر”خدا “می دهد … ؛دخترها مثل سیب های روی درخت هستند.


بهترین هایشان در بالاترین نقطه درخت قرار دارند.


برخی پسرها نمی خواهند به بهترین ها برسند چون می ترسند سقوط کنند


 و زخمی شوند،


بنابراین


به سیب های پوسیده روی زمین که خوب نیستند اما به دست آوردنشان آسان


 است، اکتفا می کنند.
سیب های بالای درخت فکر می کنند مشکل از آنهاست درحالی که آنها


 فوق العاده اند.

آنها فقط باید منتظر آمدن پسری بمانند که آن قدر شجاع و لایق باشد


 که بتواند از درخت بالا بیاید…


قدر خودت رو بدون…


اطرافیانت رو با دقت بیشتری ببین و بشنو…

تو شریف تر و نجیب تر از آنی هستی که تن به هر رابطه ای بدهی …

Related imageنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس

Image result for ‫گیسوی پریشان‬‎

بانـــــــــــــو !

..
پریشان استـــــــ گیسویتـــــــ ولی…

..

ولی پریشان تر از گیسوی تو ،

..

پسـری است که میخواهد نگاهــش را نگه دارد…

..

مگذار دلــش را پریشانی گیسوانتــــــ بلــــرزانـد …

..

..
شایــد دل او دار و نـدار بانـــوی دیگریستــــــــ ….

..
«حواست باشد

..
فقـط به

..
بعد ها و دل خودتــــــــ !!! »

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس
Related image

گـفت: پسـرها چقـدر چشـم نـاپـاک شـده انـد …

یک بـار پشـت سـرش راه افتـادم …
در کوچـه اول ، پسـر جـوانی ایسـتاده بود !
تا نگـاهش به او و مانتـوی تنـگش افتـاد
نیشـخندی زد و به سـر تا پـای انـدام دخـتر خیـره شـد …
همـان پسـر ، وقـتی مـن از جلـویش عبـور کـردم … 
سـرش را پایـین انداخت و سرگـرم گوشی مـوبایلـش شـد !

در کوچـه دوم که کمـی هـم تنـگ بـود … 
چنـد پسـر در حـال حـرف زدن و بلـند بلـند خندیدن بودنـد
دخـتر که نزدیکـشان شـد ، نگـاه ها هـمه سمـت انـدام …
و موهـای بلـند دخـترک چرخـید. 
یکـی از پسـر ها نیشـخندی زد 
و دیگـری کاغـذی را در کـیف دخـتر انداخـت. 
تنـه دخـتر ، هنـگام عبـور از آن کوچه تنگ به تنـه پسـر ها خـورد !
همـان پسـر ها ، وقـتی مـن نزدیک شـدم …
راه را بـرای عبـور مـن باز کـردند و صـدایشـان را پایـین آوردنـد.

و همیـنطور در کوچه سـوم ، خیـابـان ، بـازار …


اصـلا قبـول چشـم ها هـمه نـاپـاک …!


امـا ◄تــــو► چـرا با بـی حجـابی ، طعـمه شـان میـشوی …نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس

گلشیفته اونطرف دنیا خودشو لخت میکنه،

میشه مظهر آزادگی و منتقد و آزادی خواه!!

الهام چرخنده چادری میشه میگن چاپلوس و جوگیر!!


باز یه یارویی میاد هرجفنگی دلش میخاد میخونه،

عزاداری امام حسینو به مسخره میگیره،

میشه هنرمند نسل تجدد و آزادی بیان،

بعد حامدزمانی اگه بیاد هنرشو ارزشی کنه میشه نون خور حکومت!!


ﻓﻀﺎﭘﯿﻤﺎ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ” ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ“!!


ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ” ﺁﺏ ﻭ ﻧﻮﻥ ﻧﻤﯿﺸﻪ“!!!


ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﺑﯿﺎﻥ،

ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ ﺧﻮﺭﻫﺎ!!


ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﮊﯾﮕﻮﻝ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿشه ﻋﺸﻖ ﺑﻌﻀﯿﺎ،

ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺴﺠﺪﯼ ﻭ ﻫﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻣﻞ ﻭ ﺑﺪﺑﺨﺖ ﻭ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮﺭ!!


تبریک اگه واسه عید غدیر و قربان باشه میشه عرب پرستی،

اگه واسه کریسمس و ولنتاین باشه میشه آخر باکلاسی و روشنفکریراستی راستی:

آخه تو تابستون کی چادر سر میکنه؟

میخای خفمون کنی؟

ولی خب تو زمستون میشه با ساپورت بیرون رفت

و از سرما یخ نکرد!!!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس
Image result for ‫چادر من‬‎

چـادرِ مـن

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای کشـورم است …


نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …


چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …


سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 24 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس


دوستم گفت دیوونه ای چادر میپوشی تو که حجابت خوب بود

 

حالا واسه چی چادر پوشیدی؟


گفتم کی رو تا حالا دیدی رو پیکان 48 چادر بکشه؟


همه روی ماشینای اخرین سیستم چادر میکشن روی وسایل با ارزش

 

پارچه میزارن اونوقت یعنی ارزش من کمتر از ایناست ؟!!


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداسدیگر نه "شلوار پاره" نشانه ی "فقر" است ....

نه "سکــوت" علامت "رضــایت"....

دنــیـــــــــــــــای غـــریـبـیــست

ارزشـــــــــــها"عـــــــــــــــــــوض" شـده اند


و 


"عـــــوضــــــــــی هــا"، بــا ارزش....


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس

تو یک فرشته ای!

در روزگاری که :

زن را بـ‌ه " تن " می شناسند

غیرت را " بد دلی " می نامند 

و باحجاب را " اُمل" می دانند ،

تو همچنـان " فرشته " بمان 

بانوی سرزمین من
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس
با سلام خدمت تمامی شما بازدید کننده های عزیز امیدوارم 

که از وبم خوشتون بیاد.

...فقط یه چندتا قانون کوچولو هست که امیدوارم رعایت کنین... 

* لطفا نظر بدید.

* نظر خصوصی نزارید.

* تبادل لینک در این وب انجام میشه.

* نظرات و پیشنهادات خودتون رو تو قسمت نظرات بگید.

*لطفا در قسمت نظرسنجی هم شرکت کنید.

دیگه عرضی ندارم با آرزوی موفقیت برای شما
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 23 مهر 1394 :: نویسنده : یه دختری که عاشق خداس


درباره وبلاگ
نظرسنجی
پوشش شما چگونه است؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو